Skip links

Miljöpolicy

Miljöpolicy

På Elemet Recycling AB är vi väl medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön och arbetar hela tiden för att de negativa effekterna ska bli så små som möjligt. Vi lovar att: 

Vi kommer och hämtar ert avfall och ser till att det går till återvinning.

Alltid följa alla tillämpliga lagar och förordningar samt god praxis.
Kontinuerligt bedöma verksamhetens miljöpåverkan och arbeta för att minska den, med bland annat bättre resurseffektivitet genom minskade avfallsmängder och minskad användning av vatten och energi.
Öka våra anställdas kunskaper i miljö- och energifrågor genom utbildning och aktivt deltagande.
Tillsammans med våra kunder arbeta för att göra miljömässigt bättre val Mäta och följa upp vårt miljöarbete för att hela tiden kunna bli bättre.