Skip links

E-avfall

Insamling, återvinning och återbruk av E-avfall

Vi är stolta över att kunna erbjuda hantering av e-avfall på den svenska marknaden, där vi köper in kasserad elektronik från både företag och privatpersoner. E-avfall är benämningen på elektroniska produkter som är trasiga, har blivit för gamla eller inte längre används. Det kan röra sig om gamla datorer, mobiltelefoner, skrivare eller en mängd andra elektroniska prylar.

Vi vet hur viktigt det är att hantera elektroniskt avfall på rätt sätt för att undvika skador på miljön. Som en del av vårt hållbarhetsarbete ser vi därför till att allt insamlat e-avfall återvinns och kasseras på ett sätt som tar ansvar för miljön. Genom vår tjänst för hantering av e-avfall kan både företag och privatpersoner göra sig av med avfallet på ett enkelt, smidigt och säkert sätt, samtidigt som hjälper de till att göra framtiden grönare.

Tveka inte ATT kontakta oss

Genom samarbetet med oss får våra kunder viktig kunskap om avfallets sammansättning och ett bra beslutsunderlag för hur de kan göra sig av med avfallet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.