Skip links

Litiumjonbatterier

Vi köper litiumjonbatterier från företag och privatpersoner

Vi är glada över att kunna erbjuda insamling och köp av litiumjonbatterier från både företag och privatpersoner i Sverige. Litiumjonbatterier är vanliga i olika elektroniska produkter, som smarta telefoner, bärbara datorer och elektriska fordon. Samtidigt innehåller de här batterierna giftiga ämnen som kan skada miljön om de inte hanteras korrekt.

Som återvinningsföretag tar vi vårt ansvar och erbjuder därför kunder och företag en säker och praktisk lösning för hantering av uttjänta litiumjonbatterier. Genom vår inköpstjänst kan kunderna smidigt sälja sina gamla litiumjonbatterier och på samma gång bidra till en mer hållbar framtid. Vi försäkrar att alla inköpta batterier återvinns och hanteras på ett sätt som minimerar deras miljöpåverkan.

Tveka inte ATT kontakta oss

Genom samarbetet med oss får våra kunder viktig kunskap om avfallets sammansättning och ett bra beslutsunderlag för hur de kan göra sig av med avfallet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.