Skip links

Katalysatorer 

Vi har specialiserat oss på att återvinna katalysatorer

Vi köper in katalysatorer från både privatpersoner och företag

Vi har specialiserat oss på att återvinna katalysatorer och andra material för att utvinna de ädelmetaller de innehåller. Vi vet hur viktiga katalysatorer är för att minska skadliga fordonsutsläpp – därför vill vi också ta hand om dem på ett miljövänligt sätt när de kasseras. Vi köper in katalysatorer från både privatpersoner och företag och ser sedan till att de hanteras och återvinns på rätt sätt. Vi erbjuder en heltäckande lösning till alla våra kunder. Katalysatorerna plockas isär försiktigt för att ädelmetallerna ska kunna utvinnas på bästa sätt.

Därefter använder vi oss av toppmodern teknik för att mala ner det keramiska materialet till ett fint pulver, så att vi kan göra en korrekt bedömning av hur mycket ädelmetall det innehåller. Vårt expertteam katalogiserar och utvärderar varje enskilt katalysatorämne ytterst noggrant för att ta reda på hur det är sammansatt och vilka andra faktorer som kan påverka värdet. 

Tveka inte ATT kontakta oss

Genom samarbetet med oss får våra kunder viktig kunskap om avfallets sammansättning och ett bra beslutsunderlag för hur de kan göra sig av med avfallet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.