Skip links

Kostnadsfri bedömning av avfallets kvalitet och specifikationsnivå

Kostnadsfri bedömning av avfallets kvalitet och specifikationsnivå

Vår omfattande och kostnadsfria bedömning och klassificering av avfallets kvalitet är något våra kunder har stor nytta av. Avfallet analyseras noga av vårt specialistteam för att kontrollera om det innehåller någon form av föroreningar. Resultatet blir en detaljerad rapport om avfallets klassificeringsnivå och hur stora mängder av olika ämnen det innehåller.
Den här bedömningen är nödvändig för att våra kunder ska kunna göra sig av med sitt avfall på ett säkert sätt och enligt gällande regelverk. Vi vet hur viktigt det är för företag att minimera sin miljöpåverkan, och den här tjänsten är ett sätt att hjälpa er att göra det.
Vår kostnadsfria bedömning är en värdefull resurs för ert företag, oavsett hur stort det är eller inom vilken bransch ni verkar. Genom samarbetet med oss får våra kunder viktig kunskap om avfallets sammansättning och ett bra beslutsunderlag för hur de kan göra sig av med avfallet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.